logo szkoły  

32-020 Wieliczka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
tel.: 12 278 52 78;   12 289 17 43;  fax: 12 289 17 63;
 

strona główna » nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w roku szkolnym 2011/2012:

mgr Baran Sabina
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • pedagogika specjalna
 • oligofrenopedagogika
 • język angielski

mgr Basista Agnieszka
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • historia

mgr Bernacka Aleksandra
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • plastyka
 • język angielski
 • rewalidacja upośledzonych umysłowo

mgr Biel Kinga
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika – edukacja specjalna
 • wczesne wspomaganie dziecka i edukacja uczniów autystycznych

mgr Bielak Justyna
stażysta

Kwalifikacje:

 • matematyka
 • oligofrenopedagogika

mgr Bocheńska-Donhefner Marta
mianowany
psycholog

Kwalifikacje:

 • psychologia
 • oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • wychowanie fizyczne

mgr Dziadusz Dorota
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika rewalidacyjna
 • nauczanie zintegrowane z elementami logopedii
 • wczesne wspomaganie dziecka i edukacja uczniów autystycznych

mgr Grabowska Anna
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika

mgr Kluska Krystyna
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • gimnasyka korekcyjna
 • SN – nauczanie początkowe
 • korekcja wad postawy

mgr Kosińska- Pasek Magdalena
dyplomowany
katecheta

Kwalifikacje:

 • teologia

mgr Kozłowska Magdalena
mianowany

Kwalifikacje:

 • pedagogika specjalna
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii

mgr Litewka-Zawiślan Agnieszka
mianowany

Kwalifikacje:

 • muzyka liturgiczna
 • praca socjalna i kulturalna
 • rewalidacja i integracja osób z upośledzeniem umysłowym

mgr inż. Łukasik Zofia
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • matematyka
 • fizyka
 • budownictwo lądowe
 • studium pedagogiczne

mgr Maciejewska Edyta
stażysta

Kwalifikacje:

 • biologia z nauczaniem przyrody i chemii

mgr Majcherczyk Katarzyna
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • język polski

mgr Majka Małgorzata
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • pedagogika specjalna
 • oligofrenopedagogika
 • rewalidacja osób upośledzonych umysłowo
 • technologia informacyjna

mgr Markowska Beata
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie obronne

mgr Niechciał Iwona
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika specjalna
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • rewalidacja osób upośledzonych

mgr Okoń Ewa
dyplomowany
pedagog

Kwalifikacje:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna

mgr Olipra Paulina
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • pedagogika specjalna
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja zintegrowana z elementami logopedii

mgr Piwowarczyk Anna
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • kształcenie zintegrowane
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Edukacja zintegrowana z elementami logopedii
 • Wczesna interwencja i wspomaganie Rozwoju małego dziecka

mgr Płaneta Katarzyna
mianowany

Kwalifikacje:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • oligofrenopedagogika
 • wczesne wspomaganie dziecka i edukacja uczniów autystycznych

mgr Prochwicz Bożena
dyplomowany
dyrektor szkoły

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • bibliotekoznawstwo
 • zarządzanie oświatą
 • biologia
 • przyroda
 • pedagogika specjalna - rewalidacja upośledzonych umysłowo

mgr Ptak Dorota
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • informatyka
 • Informatyka i Zarządzanie – moduł dla nauczycieli informatyki

mgr Romańska Agnieszka
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • język polski
 • filologia polska
 • historia

mgr Ryńska Małgorzata
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna – rewalidacja upośledzonych umysłowo

mgr Sitko Magdalena
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • technologia informacyjna

mgr Skupień Marzena
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • oligofrenopedagogika

mgr Słowiak Katarzyna
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • geografia

mgr Stawecka Katarzyna
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • psychologia
 • pedagogika specjalna
 • terapeuta integracji sensorycznej

mgr Szyszkowicz Paulina
stażysta

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Turakiewicz Elżbieta
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • pedagogika specjalna
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • filozofia i etyka
 • teologia
 • sztuka

mgr Urbaniec Zbigniew
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • technika

mgr Zakolska Magdalena
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • wychowanie fizyczne
 • gimnasyka korekcyjno-kompesacyjna
 • instruktor pływania

mgr Zakolski Paweł
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • wychowanie fizyczne
 • gimnastyka korekcyjno-kompesacyjna

mgr Zawora Renata
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna

mgr Znamirowska Adrianna
mianowany

Kwalifikacje:

 • pedagogika specjalna
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • kształcenie zintegrowane
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

 

Pracownicy szkoły:

- Grochal Janina
-
woźna

- Płaneta Dariusz
-
sekretarz szkoły

- Sosin Andrzej
-
konserwator

- Wieczorek Joanna
-
sprzątająca