logo szkoły  

32-020 Wieliczka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
tel.: 12 278 52 78;   12 289 17 43;  fax: 12 289 17 63;
 

strona główna » nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w roku szkolnym 2014/2015:

mgr Baran Sabina
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • filologia angielska

mgr Basista Agnieszka
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • historia Kościoła
 • wychowanie prorodzinne
 • wiedza o kulturze

mgr Bernacka Aleksandra
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika

mgr Biel Kinga
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • wczesne wspomaganie dziecka i edukacja uczniów autystycznych

mgr Bielak Justyna
kontraktowy
wychowawca klasy 1G

Kwalifikacje:

 • matematyka z rewalidacją uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

mgr Bocheńska-Donhefner Marta
mianowany
psycholog, logopeda

Kwalifikacje:

 • psychologia
 • oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • wychowanie fizyczne

mgr Burtan Piotr
mianowany
ksiądz katecheta

Kwalifikacje:

 • teologia

mgr Dziadusz Dorota
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • wczesne wspomaganie i edukacja uczniów autystycznych

mgr Figiel Monika
stażysta

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • socjologia i Studium Pedagogiczne

mgr Grabowska Anita
stażysta
wychowawca klasy 6U

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Grabowska Anna
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza

mgr Janecka Magdalena
kontraktowy
wychowawca klasy 2U

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Kasprzyk Anna
stażysta

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • filologia polska
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Kisilewicz Marta
stażysta
logopeda

Kwalifikacje:

 • logopedia

mgr Kluska Krystyna
dyplomowany
wychowawca klasy 5U

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • nauczanie początkowe
 • korekcja wad postawy

mgr Kosińska- Pasek Magdalena
dyplomowany
katecheta

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • teologia

mgr Koszler Gabriela
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • logopedia

mgr Kowalski Mariusz
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • filologia angielska z językiem niemieckim

mgr Kozłowska Magdalena
mianowany
wychowawca klasy 2L

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • edukacja zintegrowana z elementami logopedii

mgr Lenart Anna
stażysta
wychowawca klasy 1L

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

mgr Leśniak Dawid
mianowany
ksiądz katecheta

Kwalifikacje:

 • teologia

mgr Litewka-Zawiślan Agnieszka
mianowany

Kwalifikacje:

 • muzyka liturgiczna
 • praca socjalna i kulturalna
 • pedagogika
 • oligofrenopedagogika

mgr inż. Łukasik Zofia
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • matematyka
 • fizyka
 • budownictwo lądowe
 • studium pedagogiczne

mgr Maciejewska Edyta
kontraktowy
wychowawca klasy 2G

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • biologia z nauczaniem przyrody i chemii
 • terapia pedagogiczna

mgr Majcherczyk Katarzyna
dyplomowany
wychowawca klasy 3G

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • filologia polska

mgr Majka Małgorzata
dyplomowany
z-ca dyrektora szkoły
wychowawca klasy 2Gż

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • technologia informacyjna

mgr Markowska Beata
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • studium fakultatywne – kultura fizyczna
 • wychowanie obronne

mgr Markuc Elżbieta
stażysta
logopeda

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • filologia polska
 • logopedia

mgr Mikołajczyk Mateusz
stażysta

Kwalifikacje:

 • wychowanie fizyczne
 • instruktor gimnastyki sportowej
 • instruktor lekkoatletyki

mgr Monika Śniatkowska
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • nauczanie początkowe
 • logopedia

mgr Niechciał Iwona
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • wychowanie zdrowotne i prorodzinne

mgr Okoń Ewa
dyplomowany
pedagog

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Olipra Paulina
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • edukacja zintegrowana z elementami logopedii

mgr Paczka Marta
stażysta

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna

mgr Piwowarczyk Anna
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika rewalidacyjna
 • surdopedagogika
 • edukacja zintegrowana z elementami logopedii
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

mgr Płaneta Katarzyna
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • wczesne wspomaganie dziecka i edukacja uczniów autystycznych

mgr Prochwicz Bożena
dyplomowany
dyrektor szkoły

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • bibliotekoznawstwo
 • zarządzanie oświatą
 • biologia
 • przyroda

mgr Ptak Dorota
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • informatyka

mgr Romańska Agnieszka
dyplomowany
wychowawca klasy 5L

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • filologia polska
 • historia

mgr Ryńska Małgorzata
mianowany
wychowawca klasy 1PP

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna

mgr Sitko Magdalena
dyplomowany
nauczyciel bibliotekarz

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • technologia informacyjna

mgr Skupień Marzena
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • wczesne wspomaganie dziecka i edukacja uczniów autystycznych

mgr Słowiak Katarzyna
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • geografia

mgr Stachowicz Dorota
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika
 • logopedia

mgr Stawecka Katarzyna
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • psychologia
 • terapeuta SI

mgr Szostak Joanna
stażysta

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika społeczno – opiekuńcza
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Szyszkowicz Paulina
kontraktowy
wychowawca klasy 1Gż

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Turakiewicz Elżbieta
dyplomowany
katecheta

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • filozofia i etyka
 • teologia
 • sztuka – plastyka i muzyka

mgr Tutak Joanna

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • rewalidacja z terapią pedagogiczną

mgr Urbaniec Zbigniew
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • edukacja techniczna

mgr Warwas Radosław
mianowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • sztuka – plastyka i muzyka

mgr Winiszewska Izabela
kontraktowy

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika z językiem polskim

mgr Włodarczyk Iwona
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • wychowanie przedszkolne
 • organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Zakolska Magdalena
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • wychowanie fizyczne i zdrowotne z oligofrenopedagogiką,
 • gimnasyka korekcyjno-kompesacyjna
 • instruktor pływania

mgr Zakolski Paweł
dyplomowany

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne z resocjalizacją
 • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • instruktor piłki siatkowej
 • instruktor badmintona

mgr Zawora Renata
mianowany
wychowawca klasy 4UA

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna

mgr Znamirowska Adrianna
mianowany
wychowawca klasy 1U

Kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • edukacja zintegrowana z elementami logopedii
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

 

Pracownicy szkoły:

- Michalik Ewa
-
pomoc nauczyciela

- Płaneta Dariusz
-
sekretarz szkoły

- Wieczorek Joanna
-
pomoc nauczyciela